Przykłady wybranych statystyk  - dla porównania szybkości i łatwości dostępu do statystyk
   programy opracowane przez niezależnego konsultanta :     źródła i programy portalów jak niżej: 
   wybrane statystyki :    - Handlu zagranicznego Polski;   albo   - Struktury Handlu;      portal Trade Map:    - Statystyki International Trade Centre; 
   wybrane statystyki :    - Penetracja handlu zagranicznego Polski;      portal Trade Map:    - Statystyki International Trade Centre; 
   wybrane statystyki :    - Wyszukiwarka handlu zagranicznego ;      portal Trade Map:    - Statystyki International Trade Centre; 
   wybrane statystyki :    - Symulacja Informacji Ministerstwa Rozwoju o Handlu Polski;      portal Min. Rozwoju:  - Syntetyczna Informacja o eksporcie i imporcie  
   wybrane statystyki :    - Wskaźniki makroekonomiczne krajów świata;      portal Min. Rozwoju:    - RPA - Informacja o stosunkach gospodarczych; ; 
   wybrane statystyki :    - Dane Ministerstwa Rozwoju - Polityka Gospodarcza;      portal Min. Rozwoju:    - Min. Rozwoju - Moduł Polityka Gospodarcza; 
   wybrane statystyki :    - Handel Zagraniczny krajów świata;      portal Trade Map:    - Statystyki International Trade Centre; 
   wybrane statystyki :    - Narodowego Banku Polskiego;      portal NBP:    - Statystyki Narodowego Banku Polskiego; 
   World Bank statystyki :    - Dlug Zewnętrzny;      World Bank:    - Statystyki World Bank; 
   statystyki Eurostat :    - Statystyki Rolnictwa EU;      Eurostat:    - Statystyki Eurostat; 
   kilka statystyk z EUROSTAT:   - Rachunki Narodowe krajow Euro;       portal EUROSTAT    - Statystyki EUROSTAT; 
   grafiki analizy PKB:    - krajow Euro;       portal EUROSTAT:    - Statystyki EUROSTAT; 
   kilka statystyk z EUROSTAT:   - Szczegółowa Produkcja przemysłowa krajów Euro;       portal EUROSTAT    - Statystyki EUROSTAT; 
   kilka statystyk z EUROSTAT:   - Produkcja przemyslowa krajow Euro w sektorach PKB;       portal EUROSTAT    - Statystyki EUROSTAT; 
   statystyki z MineralsUK:   - Produkcja miedzi;       portal MineralsUK    - Statystyki MineralsUK; 
   dostępne statytstki GUS-u:    - gospodarki polskiej;       portal GUS:    - Roczniki Statystyczne GUS; 
   dostępne statystyki GUS-u:   - Klasyfikacja przemysłowa (Excel);     portal GUS:    - Klasyfikacja przemysłowa (tylko PDF);
   Wskaźniki:    - Wskażniki statystyczne krajów świata;      IMF,W_B,UN, etc:    - Statystyki World Bank; 
   Statystyki:    - PKB krajów Swiata;      World Bank:    - Statystyki World Bank; 
   Analiza:    - Analiza Wartości Dodanej krajów świata;      World Bank :    - Statystyki World Bank; 
   Ceny Towarów:    - Światowe Ceny Towarów;      IMF:    - Commodity prices;
   Ceny Metali:    - Ceny Metali szlachetnych;      www.kitco.com/gold.londonfix.html:    - London Metal Exchange;
   Klimat:    - Kraje świata - pogoda;      różne: Pliki
UWAGA! - nie wszystkie funkcje programów są dostepne dla browsers poniżej Internet Explorer 9.
(Ta strona umieszczona jest na stosunkowo niewielkim serwerze i przy dużym obciążeniu może wolno pracować).
  - Informacja o projekcie bazy danych (PDF)      
  - Opis programów (PDF)