Cty=request.form("Country"):Cenprim=request.form("Ceny") %>
Wskaźniki Min. Rozwoju: (Źródło: IMF,UNSTATS)
Wybierz
UDS ceny bieżące
USD ceny Purchasing Parity Power