Kraje EURO - Struktura PKB (EUROSTAT)
Wybierz temat:

Wybierz: Struktura PKB danego kraju:...

...lub Struktura PKB EU według krajów:

Struktura PKB krajów Euro - Wynagrodzenie pracy - (Current prices, million euro)