Kliknij tu:    - Informacja o projekcie bazy danych (PDF)
Przykłady wybranych statystyk  - dla porównania szybkości i łatwości dostępu do statystyk
   programy opracowane przez niezależnego konsultanta :      programy portalów jak niżej: 
   wybrane statystyki :    - Handlu zagranicznego Polski;      źródło - portal Trade Map:    - Statystyki Trade Map; 
   wybrane statystyki :    - Penetracja handlu zagranicznego Polski;      źródło - portal Trade Map:    - Statystyki Trade Map; 
   wybrane statystyki :    - Wyszukiwarka handlu zagranicznego ;      źródło - portal Trade Map:    - Statystyki Trade Map; 
   wybrane statystyki :    - Handel Zagraniczny krajów świata;      źródło - portal Trade Map:    - Statystyki Trade Map; 
   wybrane statystyki :    - Narodowego Banku Polskiego;      źródło - portal NBP:    - Statystyki Narodowego Banku Polskiego; 
   kilka statystyk z EUROSTAT:   - Rachunki Narodowe krajow Euro;       źródło: portal EUROSTAT    - Statystyki EUROSTAT; 
   grafiki analizy PKB:    - krajow Euro;       źródło: portal EUROSTAT:    - Statystyki EUROSTAT; 
   kilka statystyk z EUROSTAT:   - Produkcja przemyslowa krajow Euro;       źródło: portal EUROSTAT    - Statystyki EUROSTAT; 
   dostępne statytstki GUS-u:    - gospodarki polskiej;       źródło: portal GUS:    - Roczniki Statystyczne GUS; 
   dostępne statystyki GUS-u:   - Klasyfikacja przemysłowa (Excel);     źródło: portal GUS:    - Klasyfikacja przemysłowa (tylko PDF);
   Klimat:    - Kraje świata - pogoda;      źródło: brak: 
 

UWAGA! - nie wszystkie funkcje programów są dostepne dla browsers poniżej Internet Explorer 9.